İleri Mühendislik Matematiği dersinin amacı diferansiyel denklemlerin modellenmesi ve çözümü, doğrusal cebir problemlerinin çözümü ve karmaşık fonksiyonlar ile ilgili temel kavram ve konseptlerin öğrenilmesidir.